homeHome infoAbout Us agricultureFieldIntel callContact Us shopping_cart_checkoutAgritech Mart lock_openLogin

Way2Agribusiness India Pvt. Ltd. (Way2ABI)

ವೇ2ಅಗ್ರಿಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್


Way2Agribusiness Brand Logo

Way2Agribusiness India Pvt. Ltd. is a social enterprise, established in March 2014, with a core mission to facilitate the transformation of agriculture into agribusiness. Our primary objective is to serve as a comprehensive one-stop solution provider for farmers and agribusiness enterprises, dedicated to enhancing their competitiveness by offering enabling products and services. In pursuit of this mission, we have introduced, a) product-based initiatives: Way2Agritech and Way2Foods, our registered brands, cater to the supply of agricultural inputs & outputs, respectively, & b) service initiatives: Way2Agriintel AI, Way2AgriPro, and Way2Agribiz PMC.


Our Vision & Mission


remove_red_eyeOur Vision

One-stop solution for farmers & agribusiness enterprises, offering comprehensive services

exploreOur Mission

Enhancing the business competitiveness of participants in agri & allied sectors mainly farmers & agri-entrepreneurs through our enabling products & services

flagOur Objectives

 • Provide research based consultancy services & contemporary solutions to the clients in agribusiness sector
 • Seamless agribusiness project implementation and management
 • Undertake trading operations of selected agri outputs & inputs incl. implements & machineries

trending_upOur Differentiators

 • Five integrated solutions to 5 stakeholders
 • Brands “Way2Agritech” & “Way2Foods”
 • Solid online presence – Over 14 services
 • Strong network & presence at APMC Yard
 • Impactful & scalable products & services

Five for Five


 • How to transform agriculture into agribusiness? What are the professional services which will evolve in this transformation process? And how best a start-up can engage and contribute in a niche manner to assist this transformation process? These were thought provoking questions faced by the founder of Way2Agribusiness India Pvt Ltd. With the past experience as a agribusiness scholar, farmer, agribusiness analyst, working at different capacities at agribusiness entities and Knowledge Partner to the Govt. of Karnataka initiative, Dr. Prasanna Dyavegowda (Director & CEO, Way2ABI), who holds doctoral degree in Agribusiness Management, working to assist transform of agriculture into agribusiness in a niche manner through Way2ABI products & services.
 • The idea behind "Five for Five" is to provide a niche contribution to the transformation of agriculture into agribusiness. Way2Agribusiness India Pvt Ltd's innovation can be considered a combination of product, service, and business model innovation in the agribusiness sector. With the aim of assisting in this transformation process, the start-up offers innovative products and services to stakeholders in the agribusiness sector.
 • ಬಳಕೆದಾರರು Stakeholders

  • Farmers & Farmers’ Association

   Farmers & Farmers’ Association

  • Agri Start-ups and Students

   Agri Start-ups and Students

  • Entrepreneurs & Trading Community

   Entrepreneurs & Trading Community

  • Government Depts. & Agencies

   Government Depts. & Agencies

  • Agritech Products Manufacturers

   Agritech Products Manufacturers


Our Brands


Way2Agribusiness India Pvt. Ltd., deal in both agri inputs and agri output for the benefit of farmers and consumers. Agri inputs being handled under the brand “Way2Agritech” which covers agri inputs, implements and machineries those are used by the farmers in their crop cultivation operations. Agri output being handled under the brand “Way2Foods” which covers those are grown and supplied by the farmers and they will be looking for market creation for the same.

Way2Agritech
Way2Agritech Brand Logo

 • Agri inputs, implements & machineries ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು & ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ

 • Flagship - Dr Soil Health & Honda Power ಡಾ. ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ & ಹೋಂಡಾ

 • Distribution from APMC Yeshwanthpur ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ವಿತರಣೆ

 • Online presence with websites & AI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು & AI ನೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್

 • Agri Clinic operations for farmers ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

Download
Way2Foods
Way2Foods Brand logo

 • Supply of selected vegetables & groceries ಆಯ್ದ ತರಕಾರಿಗಳು & ದಿನಸಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ

 • Different sales channels to reach customers ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರಾಟದ ಚಾನಲ್‌ಗಳು

 • Indent based supply practices ಇಂಡೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪೂರೈಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

 • Price circular support on crops to purchase ಬೆಳೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಲೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬೆಂಬಲ

 • Combination of offline & online activities ಆಫ್ಲೈನ್ & ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ

Download

Services We Offer


Way2AgriIntel AI
Way2AgriIntel AI Logo | AgriClinic | NutriTracker | CropIntel | AgMachineX | Agri FBI

 • CropIntel - Perennial crop selection ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ

 • AgMachineX - Technology based agri ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ

 • Agri FBI - Mkt. insights & price outlook ಮಾರುಕಟ್ಟೆ & ಬೆಲೆ ಒಳನೋಟ

 • Agri Clinic - Plant nutrients & protection ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು & ರಕ್ಷಣೆ

 • NutriTracker - Tracking & Scheduling ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ & ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 • Agribusiness Intelligence


 • Plan, plant & prosper - CropIntel & Way2ABI Agri FBI

 • Effortless operations - AgMachineX and NutriTracker

 • Be secure and maximize returns – Agri Clinic


Download
Way2AgriPro
Way2AgriPro Logo

 • Agribiz students enrichment ಕೃಷಿಉದ್ದಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಪಡಿಸುವುದು

 • Professional development programmes ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 • Start-ups empowerment initiatives ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳು

 • Sustainable farming practices promotion ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ

 • Assist to achieve agribusiness excellence ಕೃಷಿಉದ್ದಿಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸಹಾಯ

 • Agribusiness Journey- Right skillset


 • Tailored for students, professionals, enterprising farmers & start-ups

 • Soft skills through training sessions on online, literature & Agri tour

 • Stay updated on the latest trends and best practices in agribusiness

 • Apply the acquired knowledge and skills in real-world agribusiness


Download
Way2Agribiz PMC
Way2Agribiz PMC Services

 • Project planning including DPR DPR ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆ

 • Govt. approval & clearance ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ & ತೆರವು

 • Project commissioning ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

 • Operations mgt. & retainer services ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

 • Market penetration strategy & services ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನುಗ್ಗುವ ತಂತ್ರ

 • Agribusiness Projects


 • Identification of lucrative project opportunities

 • Roadmap from concept till commissioning & handholding

 • Enjoy custom-tailored agri project services


Download

Our Mobile Apps

Way2ABI Agri FBI Mobile App Logo
Features
 • Content and the Report Periodicity
 • Coverage on all Key Markets
 • Add-On Services for Better Understanding
 • Price Outlook and the Market Insights
 • Agri FBI – Market Planner
 • Process to Follow by App Users
Way2Market Agri CM Mobile App Logo
Features
 • Agri-Trade: Notification, Bidding & Rating
 • Extensive Coverage of Karnataka's Major Crop Clusters & Markets
 • Large database of sellers & buyers, nationwide
 • Expert Advisory Services and Value-Added Agri-Tech Solutions
 • Commodities Price Outlook and Market Insights

Our Online Services

  Service Brief

 • Digital agribusiness nexus ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿಉದ್ದಿಮೆ ಕೊಂಡಿ

 • Agritech advancements & Intel ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಪ್ರಗತಿಗಳು & ಇಂಟೆಲ್

 • Seamless farming solutions ತಡೆರಹಿತ ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರಗಳು

 • From farm to plate precision ತೋಟದಿಂದ ತಟ್ಟೆ ನಿಖರತೆಗೆ

 • Empowering sustainable agri ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು

  Online - Maximize reach & minimize costs ರೀಚ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ

 • Corporate and social presence – www.way2agribusiness.com

 • Brand hub – www.way2agritech.com & www.way2foods.in

 • E-Commerce – www.way2smartfarmer.com & www.powertiller.in

 • Products specific websites – www.drsoilhealth.com


Our Credentials


Full Image

Way2ABI Videos

Way2ABI is a comprehensive solution for the problems faced by agribusiness operations. They offer project services, providing support from idea generation to implementation. Their Agri FBI system offers market information and intelligence to enable informed decision-making. Way2Market Agri CM is a unique trading platform that connects farmers, traders, processors, exporters, and input suppliers. Way2Agritech addresses labour issues through technology-based agriculture, and Way2Foods creates markets for farmers' produce. Way2ABI's Knowledge Centre and Agri Clinic are crucial knowledge transformation activities that benefit all agribusiness participants, including farmers.


Collaboration